O společnosti

flowcontrol certifikat-eon-web Společnost FlowControl s.r.o., byla založena v roce 2007, s tím, že se od samého počátku svojí existence zabývá inovacemi v oblasti technologií, zejména systémem výdeje kapalin do ostřikovačů. Základním cílem společnosti bylo vyvinutí fungujícího systému, který vydává kapaliny do ostřikovačů čelních skel automobilů bez použití obalové technologie tak, aby byl zásadním způsobem zvýšen komfort doplňování kapaliny do nádobek ostřikovačů, dále aby došlo k maximálnímu snížení množství vyprodukovaného odpadu z použitých obalů a zároveň byla uvolněna prodejní plocha k rozšíření sortimentu zboží v místech, kde jsou běžně skladovány plastové lahve nebo kanystry s kapalinou do ostřikovačů. Současná technologie výdejního stojanu propojeného se zásobní nádrží a připojeného na běžný pokladní systém umožňuje každému řidiči pohodlné doplnění kapaliny do ostřikovačů obdobným způsobem, jako jsou doplňovány pohonné hmoty. Výdejní stojan je umístěn na refýži čerpací stanice tak, aby bylo možné současně do vozidla doplňovat jak pohonné hmoty, tak kapalinu do ostřikovačů. Naše zařízení je vybaveno elektronikou se standartním protokolem, což umožňuje jeho připojení na všechny běžné typy pokladních systémů a zároveň pracuje v oblasti měření vydávané kapaliny s třídou přesnosti 0,5%. Celý systém společnosti FlowControl je certifikován Českým metrologickým institutem (notifikovaná osoba č. 1383), Certifikát ES přezkoušení typu TCM 141/09-4716, dále je certifikován Fyzikálně technickým zkušebním ústavem Ostrava – Radvanice jako zařízení určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, Certifikát FTZÚ 11 ATEX 0054 a v neposlední řadě je celé naše zařízení chráněno u Úřadu průmyslového vlastnictví jako užitný vzor, číslo zápisu 17475.

Servisem a výrobou zařízení Flowcontrol se zabývá partnerská společnost Flowmont, která se také podílí na montážích v rámci České republiky a Evropské unie.

Více informací na: http://www.flowmont.cz.